Thousand-Armed Guanyin (group)
Date 2019.07.19-2019.10.13...closed
Opening 2019.07.18, Thursday
Venue Red Brick Art Museum
(Hegezhuang, Cuigezhuang Village, Chaoyang District, Beijing, Beijing)
Artist Olafur Eliasson, Dan Graham, Ho Tzu Nyen, Huang Yongping, Huang Sunquan, Izumi Kato, Andreas Mühe, Laure Prouvost, Qiu Zhijie, Andres Serrano, Shen Yuan, Rirkrit Tiravanija, Wen Pulin, Wu Shanzhuan & Inga Svala Thorsdottir, Xiao Lu, Xing Danwen