ZHAO ZHAO (solo)
Date 2021.03.20-2021.05.05...closes in 13 day(s)
Opening 2021.03.20, Saturday
Venue Tang Contemporary Art Beijing
(798 Art District, No.2 Lane, Jiu Xian Qiao Road, Chaoyang District, Beijing)
Curator Cui Cancan
Artist Zhao Zhao