12 Artists - DRC Triennial (group)
Date 2018.12.07-2019.02.17...closed
Opening 2018.12.07, Friday
Venue DRC No.12
(DRC No.12 Gate 4, Building 12, Floor 8, Suite 082 Jianguomenwai Diplomatic Residence Compound No. 1, Xiushui Street. Chaoyang District, Beijing)
Artist Feng Guodong, Gu Dexin, Li Yongbin, Liu Zhan, Ni Haifeng, Wang Youshen, Wang Luyan, Yan Lei, Yang Zhenzhong, Zhang Wei b.1958, Zhao Liang, Zhu Jia