Tatsuo Miyajima - Being coming (solo)
Date 2019.05.18-2019.08.18...closed
Opening 2019.05.17, 16:00, Friday
Venue MINSHENG ART MUSEUM
Curator Sun Qidong
Artist Tatsuo Miyajima