Unreal-image - Fang Jianxi Solo Exhibition (solo)
Date 2019.02.23-2019.03.22...closed
Opening 2019.02.23, 15:30, Saturday
Venue Bridge Gallery
(789 Art Area, No. 2 Jiu XianqiaoRoad. Chaoyang Dis, Beijing)
Curator Zhang Changshou
Artist Gang Jianxi