Fang Lijun (solo)
Date 2021.04.18-2021.06.01...closes in 40 day(s)
Opening 2021.04.18, Sunday
Venue Triumph Gallery
Curator Ji Shaofeng
Artist Fang Lijun
Critic Shu Kewen