Li Guangyao - Looking For The Commonplace (solo)
Date 2019.06.22-2019.10.13...closed
Opening 2019.06.22, 17:00, Saturday
Venue Redtory Museum of Contemporary Art【Closed】
(C3, Redtory, No. 128 Yuancun Siheng Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangzhou)
Curator Pi Daojian
Artist Li Bangyao