New Idol - Zhao Yiqian (solo)
Date 2019.11.10-2019.12.10...closed
Opening 2019.11.10, Sunday
Venue L.AN Gallery
Artist Zhao Yiqian