Signs (group)
Date 2021.03.05-2021.04.24...closes in 2 day(s)
Opening
Venue Pace Hong Kong
(15C Entertainment Building, 30 Queens Road Central, Hong Kong, Hongkong)
Artist Li Songsong, Mao Yan, Qiu Xiaofei, Sui Jianguo, Yue Minjun, Zhang Xiaogang